News

Postupak legalizacije bespravno izgradjenih objekata Tuzla

Agencija za nekretnine Verto bavi zastupanjem pred nadležnim Službama Grada Tuzle , Općinskog suda Tuzla kao i nadležnim Ministarstvima u postupku legalizacije bespravno izvedenih objekata na području Grada Tuzle.

Na sjednici Skupstine Tuzlanskog kantona,a na prijedlog Vlade TK i Ministarstva prostornog uredjenja i zastite okolice TK usvojen je Zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kojim se produzava rok za legalizaciju do 31.05.2021. godine. Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama TK, nakon cega ce vlasnici bespravno izgradjenih objekata imati mogućnost ponovog podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

 

Facebook